HİDRANTLAR

ES-5013 ÖKÇE (N PARÇASI)

ES-5013 ÖKÇE (N PARÇASI)

N-Part, hem yer üstü hem de yer altı yangın hidrantları için su şebekesine bağlantı sağlayan destekleyici parçadır. Boru hattına 90C bağlantı sağlar ve ayrıca dahili ördek ayağı şekli tasarımı ile hidrantların monte edildiği noktada sabit kalmasını destekler . Dökme Demir veya Sfero malzemede mevcuttur.

V557 Hidrant Anahtarı, yer üstü hidrantlarının gerektiğinde açılıp kapanmasını sağlayan çalıştırma elemanıdır. Çelik veya dökme demir malzeme mevcuttur.